Contact

DANSK

Såfremt du har spørgsmål til IMOVE er du naturligvis velkommen til at kontakte os på følgende mailadresse:

ane.hoestgaard.bonde@regionh.dk

Maria Bruselius-Jensen, Forsker og konceptudvikler af IMOVE.
Ane Høstgaard Bonde, Forsker og Projektleder af IMOVE.

Såfremt du har problemer med at åbne filer eller downdoade fra hjemmesiden, kan du kontakte Webmaster på www.imove.zone på følgende mailadresse:

helene.reino.hansen@regionh.dk

Helene Reino Hansen, Webmaster på IMOVE.

ENGLISH

If you have any questions about IMOVE, you are very welcome to contact us at the following E-mail:

ane.hoestgaard.bonde@regionh.dk

Maria Bruselius-Jensen, Researcher and concept developer of IMOVE.
Ane Høstgaard Bonde, Researcher and project manager of IMOVE.

If you have problems opening files or downloading from the website, please contact the Webmaster at www.imove.zone at the following E-mail:

helene.reino.hansen@regionh.dk

Helene Reino Hansen, Webmaster at IMOVE.